Kodekameraten har fått seg jobb i Olavstoppen!

Den 1. April (ingen spøk) starter jeg i 100% stilling som utvikler i Olavstoppen, Stavanger.

Olavstoppen er et datterselskap til Bouvet og har spisset kompetanse på digitale brukeropplevelser.

Sammen med 39 andre ansatte skal jeg jobbe med å finne de gode løsningene. Jeg gleder meg!