Chordpro brukes når man vil ha nøyaktig plassering av akkorder i tekst-dokumentet, og ha mulighet til å transponere når som helst.

Chordpro eksempel

Chordro er bare vanlige .txt-filer, men man kan generere (blant annet) pdf ut av det.

App-er?

Det er mange programmer som støtter å vise chordpro-notering.

OnSong

https://onsongapp.com/

Installasjon

Se https://www.chordpro.org for hjelp til installasjon.

Dersom du har Mac kan du installere Chordpro Cli-programmet ved å skrive sudo /usr/bin/cpan chordpro i terminalen din.

Generere sanger i alle tonearter

Dette er “scriptet” jeg kjører i terminalen for å generere sanger i alle tonearter:

# Gå inn i txt mappen med alle chordpro.txt-filene
cd TXT 
#For hver fil som er av type .txt, 
#generer pdf-er vha. chordpro-programmet
for f in *.txt; do
  chordpro $f  
  chordpro $f -x 1 -o "$f+1.pdf"
  chordpro $f -x 2 -o "$f+2.pdf"
  chordpro $f -x 3 -o "$f+3.pdf"
  chordpro $f -x 4 -o "$f+4.pdf"
  chordpro $f -x 5 -o "$f+5.pdf"
  chordpro $f -x 6 -o "$f+6.pdf"
  chordpro $f -x 7 -o "$f+7.pdf"
  chordpro $f -x 8 -o "$f+8.pdf"
  chordpro $f -x 9 -o "$f+9.pdf"
  chordpro $f -x 10 -o "$f+10.pdf"
  chordpro $f -x 11 -o "$f+11.pdf"
done
# For hver fil som er en pdf, flytt den til PDF-mappen.
for f in *.pdf; do 
  mv $f ../PDF/ 
done
# For hver fil som er .txt, lag pdf-er med bare tekst uten akkorder.
for f in *.txt; do 
  chordpro $f -l 
done
# For hver fil som er en pdf, flytt den til Lyrics-mappen.
for f in *.pdf; do 
  mv $f ../Lyrics/ 
done